Wodoszczelne modele


16.12.2015 r.

Wdrożyliśmy nową, autorską technologię wykańczania modeli 3D, pozwalającą na uzyskanie wodoszczelności ich powierzchni. Dzięki temu nasi Klienci mogą testować modele w środowisku wilgotnym lub wodnym. Oznacza to, że wykonane przez nas modele 3D mają w sobie jeszcze więcej funkcjonalności i wykraczając poza oczywiste funkcje prototypu przynoszą naszym Klientom istotną wartość dodaną.