Druk 3D znajduje zastosowanie w lotnictwie


#

Badania nad bezzałogowymi statkami latającymi nabrały w ostatnim czasie niebywałej dynamiki. Znacznie zwiększyła się dostępność dronów, nie są to już pojazdy budowane przez hobbystów i modelarzy, lecz dopracowane i sprawdzone jednostki powstające najpierw w biurach projektowych a następnie w fabrykach lub manufakturach. Wykorzystanie dronów już dawno wykroczyło poza zawody pasjonatów i dziedziny wojskowe. Zastosowanie znajdują obecnie m. in. w geodezji, fotografii, audytach architektonicznych, energetycznych, hydrologicznych. Trwają też prace nad dostosowaniem regulacji prawnych zmierzających do uporządkowania zasad korzystania oraz niezbędnych uprawnień operatorów. Jako że technika lotnicza chętnie czerpie z innowacyjnych technologii, części wytworzone na drukarce 3D znajdują zastosowanie w budowie statków powietrznych, zastępując inne tradycyjne materiały. Dzięki temu można obniżyć ich masę własną zachowując przy tym niezbędne parametry wytrzymałościowe. 3D Concept dzięki swojemu doświadczeniu na polu produkcji gotowych części maszyn i urządzeń dostarcza elementy do budowy pojazdów latających dla wojskowych zakładów lotniczych. Współpracujemy też z konstruktorami dronów działających w strukturach Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy prowadzą też warsztaty edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej modelarstwem i techniką lotniczą.